top of page

Juridische kennisgeving

Afdruk. In sommige regio's is een impressum wettelijk verplicht. Dit sjabloon bevat alleen algemene informatie en voorbeeldformuleringen en is niet klaar voor publicatie. De informatie in het impressum varieert afhankelijk van uw bedrijf of type website. We raden u aan juridisch advies in te winnen om u te helpen uw indruk te begrijpen en te creëren.

[Bedrijfsnaam]

 • Bedrijfsnaam of bedrijfsnaam

 • Adres hoofdkantoor van het bedrijf 

 • Namen van bedrijfsfunctionarissen

 • Telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van het bedrijf

 • Registratienummer in het Handels- en Bedrijvenregister,  of een andere autoriteit die van toepassing is op de activiteit 

 • Fiscaal identificatienummer 

 • Rechtsvorm van het bedrijf 

 • Bedrag van het aandelenkapitaal 

 • Als uw website diensten aanbiedt in het kader van een activiteit waarvoor de goedkeuring van een openbare autoriteit vereist is, moeten de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit worden verstrekt 

 • Naam, benaming of bedrijfsnaam en adres en telefoonnummer van de host van zijn site

 • Kennisgevingen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens

 • Kennisgevingen met betrekking tot het gebruik van cookies

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Als klant heeft u altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de arbitragecommissie van de Europese Commissie. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

E-mail:
Zo een. :

Fax:

Adres :

bottom of page